Calories Burned Coal Mining

Coal Mining: Calories Burned in 1 hour

 • Weight 100lb: 252
 • Weight 120lb: 303
 • Weight 125lb: 316
 • Weight 150lb: 379
 • Weight 175lb: 442
 • Weight 200lb: 505
 • Weight 250lb: 631
 • Weight 300lb: 757

 • Coal Mining: Calories Burned in 20 minutes

 • Weight 100lb: 84
 • Weight 120lb: 101
 • Weight 125lb: 105
 • Weight 150lb: 126
 • Weight 175lb: 147
 • Weight 200lb: 168
 • Weight 250lb: 210
 • Weight 300lb: 252

 • Coal Mining: Calories Burned in 1 hour 30 mins

 • Weight 100lb: 379
 • Weight 120lb: 454
 • Weight 125lb: 473
 • Weight 150lb: 568
 • Weight 175lb: 663
 • Weight 200lb: 757
 • Weight 250lb: 947
 • Weight 300lb: 1136

 • Coal Mining: Calories Burned in 15 minutes

 • Weight 100lb: 63
 • Weight 120lb: 76
 • Weight 125lb: 79
 • Weight 150lb: 95
 • Weight 175lb: 110
 • Weight 200lb: 126
 • Weight 250lb: 158
 • Weight 300lb: 189

 • Coal Mining: Calories Burned in 30 minutes

 • Weight 100lb: 126
 • Weight 120lb: 151
 • Weight 125lb: 158
 • Weight 150lb: 189
 • Weight 175lb: 221
 • Weight 200lb: 252
 • Weight 250lb: 316
 • Weight 300lb: 379

 • Coal Mining: Calories Burned in 45 minutes

 • Weight 100lb: 189
 • Weight 120lb: 227
 • Weight 125lb: 237
 • Weight 150lb: 284
 • Weight 175lb: 331
 • Weight 200lb: 379
 • Weight 250lb: 473
 • Weight 300lb: 568