Calories Burned Hockey Field Ice

Hockey Field Ice: Calories Burned in 1 hour

 • Weight 100lb: 371
 • Weight 120lb: 446
 • Weight 125lb: 464
 • Weight 150lb: 557
 • Weight 175lb: 650
 • Weight 200lb: 743
 • Weight 250lb: 929
 • Weight 300lb: 1114

 • Hockey Field Ice: Calories Burned in 20 minutes

 • Weight 100lb: 124
 • Weight 120lb: 149
 • Weight 125lb: 155
 • Weight 150lb: 186
 • Weight 175lb: 217
 • Weight 200lb: 248
 • Weight 250lb: 310
 • Weight 300lb: 371

 • Hockey Field Ice: Calories Burned in 1 hour 30 mins

 • Weight 100lb: 557
 • Weight 120lb: 669
 • Weight 125lb: 697
 • Weight 150lb: 836
 • Weight 175lb: 975
 • Weight 200lb: 1114
 • Weight 250lb: 1393
 • Weight 300lb: 1672

 • Hockey Field Ice: Calories Burned in 15 minutes

 • Weight 100lb: 93
 • Weight 120lb: 111
 • Weight 125lb: 116
 • Weight 150lb: 139
 • Weight 175lb: 163
 • Weight 200lb: 186
 • Weight 250lb: 232
 • Weight 300lb: 279

 • Hockey Field Ice: Calories Burned in 30 minutes

 • Weight 100lb: 186
 • Weight 120lb: 223
 • Weight 125lb: 232
 • Weight 150lb: 279
 • Weight 175lb: 325
 • Weight 200lb: 371
 • Weight 250lb: 464
 • Weight 300lb: 557

 • Hockey Field Ice: Calories Burned in 45 minutes

 • Weight 100lb: 279
 • Weight 120lb: 334
 • Weight 125lb: 348
 • Weight 150lb: 418
 • Weight 175lb: 488
 • Weight 200lb: 557
 • Weight 250lb: 697
 • Weight 300lb: 836